Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων: Αίτημα προς τη ΔΕΗ για την απόδοση του Τοπικού Πόρου και εισαγωγή της ΔΕΗ στο Υπέρ-Ταμείο τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του ΔΣ στη Μεγαλόπολη

 

Στη Μεγαλόπολη στις 21/10/2016 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων, στην οποία συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα παρακάτω θέματα:

1.Αίτημα προς τη ΔΕΗ για την απόδοση του Τοπικού Πόρου 2013 και 2014

Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Δημάρχου Εορδαίας κ. Ζαμανίδη Σάββα, επειδή η ΔΕΗ Α.Ε. δεν έχει αποδώσει ως όφειλε τα χρήματα του Τοπικού Πόρου  για τα έτη 2013 και 2014, για τα οποία έχει γίνει η κατανομή τους, αποφασίστηκε η αποστολή του παρακάτω αιτήματος στη ΔΕΗ ΑΕ για την άμεση απόδοση του Τοπικού Πόρου στους δικαιούχους καθώς και τη σύγκληση της Επιτροπής Κατανομής για τα ποσά που αφορούν το διάστημα 2015 και 2016.

 

ΠΡΟΣ: Δ.Ε.Η. Α.Ε.

κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη,

Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε.

 

θέμα: «Απόδοση ποσών του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος»

κ. Πρόεδρε

Σας γνωρίζουμε ότι σε πολλούς Δήμους και μάλιστα Ενεργειακούς, τα ποσά του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος που έχουν καταβληθεί από την ΔΕΗ Α.Ε. ( μέχρι και τα αναλογούντα στο 2012) έχουν απορροφηθεί σε πληρωμές ενταγμένων έργων. Συνεπώς δεν υπάρχει η δυνατότητα αποπληρωμής λογαριασμών έργων που συνεχίζουν να υποβάλλονται στους Δήμους από αναδόχους, με κίνδυνο διακοπής των έργων αυτών και απαίτησης τόκων υπερημερίας από τους αναδόχους. Επίσης δεν υπάρχει η δυνατότητα έναρξης εργασιών απαραίτητων έργων για τους Δήμους μας που έχουν ενταχθεί στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, έχουν δημοπρατηθεί και τα αναμένει η τοπική κοινωνία.

To Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Δήμων Περιοχών Παραγωγής Λιγνιτικής Ενέργειας», μετά από ομόφωνη απόφαση σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 21/10/2016 στη Μεγαλόπολη, ζητά την άμεση απόδοση των ποσών του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τα έτη 2013 και 2014, για τα οποία έχει γίνει κατανομή και δεν έχουν αποδοθεί μέχρι σήμερα.

Ελπίζουμε ότι η ΔΕΗ Α.Ε. θα ανταποκριθεί άμεσα στην υποχρέωσή της αυτή και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

2.Λήψη απόφασης σχετικά με την εισαγωγή της ΔΕΗ στο Υπέρ-Ταμείο

Για την εισαγωγή της ΔΕΗ στο Υπερ – Ταμείο του ποσοστού του 17%  ομόφωνα τα μέλη δηλώνουν την αντίθεσή τους γιατί αυτό πλήττει τόσο τη ΔEH όσο και τους εργαζομένους και τις τοπικές κοινωνίες και γενικότερα την εθνική οικονομία.

Αναλυτικά συζητήθηκαν σύμφωνα με τον Πρόεδρο της εταιρείας Σάββα Ζαμανίδη: «Όλες οι εξελίξεις από τις Διεθνείς και Εθνικές συνθήκες στα θέματα ενέργειας οι οποίες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη των περιοχών μας και δυστυχώς οι εξελίξεις αυτές θα είναι για μας όλες αρνητικές. Όσον αφορά στην απελευθέρωση της ενέργειας, με τις ιδιωτικοποιήσεις που επιχειρούνται, έχουν ένα στόχο, την εναρμόνιση της χώρας στις υποχρεώσεις  που έχει αναλάβει από εικοσαετίας, οι οποίες με πολλούς τρόπους αναβλήθηκαν αλλά δεν απαλλαχθήκαμε από αυτές. Η τελευταία κυβερνητική ενέργεια να ενταχθεί η ΔΕΗ στο Υπερ-ταμείο είναι ακριβώς για το ίδιο λόγο, να εναρμονιστούμε στις υποχρεώσεις που είχαμε αναλάβει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Διεθνή Κοινότητα.

Είμαστε υπέρ ενός μίγματος εγχώριου με βάση το λιγνίτη γιατί νομίζουμε πως κάθε περιοχή και κάθε χώρα πρέπει να είναι αυτοδύναμη και αυτάρκης σε όλες τις ανάγκες της. Αυτό δεν είναι άποψη δικιά μας, είναι άποψη όλων των ειδικών που ασχολούνται με την οργάνωση της οικονομίας διαφόρων περιοχών γιατί όπως όλοι ξέρουμε, η εξάρτηση από άλλες περιοχές και μάλιστα σε περιόδους αστάθειας έχει πάντα ολέθριες επιπτώσεις για τον εξαρτώμενο.

Έτσι λοιπόν και στην ενέργεια, με τον α’ ή β’ τρόπο φαίνεται, ότι θα εξαρτόμαστε από την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ξένες χώρες, όπως γίνεται και τώρα μεγάλη εισαγωγή, και αν δεν υπάρχει δυνατότητα, σε περιόδους αστάθειας να καλύψουμε μόνοι μας τις ανάγκες μας σε ενέργεια, αυτό θα είναι καθοριστικό και οι συνέπειες ολέθριες για την εθνική οικονομία, γεγονός που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα.

Η περιοχή της Εορδαίας περισσότερο από κάθε άλλη  έχει μια μονοδιάστατη ανάπτυξη που στηρίζεται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έχει υποβαθμιστεί ακόμα και ο πρωτογενής τομέας γιατί για μεγάλο χρονικό διάστηκα περίπου 60 χρόνια η οικονομία μας έχει αναπτυχθεί με βάση την ανάπτυξη των λιγνιτωρυχείων και του ΑΗΣ.

Εξάλλου η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, τα σωματεία των εργαζομένων και όλοι οι φορείς έχουν πάρει αντίστοιχα την ίδια απόφαση.

Άρα πρέπει να δώσουμε έναν αγώνα, δεν είμαστε από αυτούς που θα βγούν μπροστά να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, γιατί ανταγωνιζόμενοι οι φορείς ποιος θα βγει μπροστά από τον άλλο διασπούμε ένα ενιαίο μέτωπο. Οι πρωτοβουλίες σε αυτές τις κινητοποιήσεις αναπτύσσονται πάντα από τους εργαζομένους. Πρέπει να είμαστε δίπλα κι εμείς και όλοι μαζί να αγωνιστούμε να ανατρέψουμε αυτή τη δυσμενή εξέλιξη τόσο για τις κοινωνίες όσο και για τη ΔΕΗ

 

 

Scroll to top