Οι σκοποί του Δικτύου είναι κοινωφελείς και σε καμία περίπτωση εμπορικοί:

 

 • Η καταγραφή, έρευνα και μελέτη της επίδρασης των δραστηριοτήτων παραγωγής ενέργειας στις περιοχές των ορυχείων και των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας.
 • Η επιστημονική στήριξη των περιοχών των ενεργειακών Δήμων για τη μετάβαση τους στη μεταλιγνιτική περίοδο.
 • Η μελέτη αξιοποίησης των ανενεργών υποδομών που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας για αναπτυξιακούς ή περιβαλλοντικούς λόγους.
 • Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πραγματοποίηση κοινών δράσεων των μελών του δικτύου.
 • Η τεκμηρίωση και διαμόρφωση αναπτυξιακών προτύπων και σκοπών, καθώς και η οργάνωση της διεκδίκησης κοινών αιτημάτων.
 • Η δημιουργία και λειτουργία της απαιτούμενης εργαστηριακής υποδομής μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μόλυνσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθώς και του εδάφους,
 • Η δημιουργία και λειτουργία βιβλιοθήκης και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για θέματα ενέργειας και τοπικής ανάπτυξης.
 • Η διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, συμποσίων που προάγουν τους σκοπούς του δικτύου.
 • Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την παραγωγή ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την επίδραση της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη στις περιοχές των λιγνιτικών πεδίων.
 • Η διαμόρφωση και οργάνωση θεματικών διαδρομών με άξονα την ενέργεια, με στόχο την αξιοποίησή τους για την τοπική ανάπτυξη των περιοχών των ενεργειακών Δήμων.
 • Η οργάνωση εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων στις θεματικές διαδρομές με άξονα την ενέργεια.
 • Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών, καθώς και η έκδοση εντύπων ενημερωτικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου.
Scroll to top