Αύξηση τιμών & ενεργειακή φτώχεια: Μηχανισμό οικονομικής στήριξης ζητά το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων

Με την κατακόρυφη αύξηση των τιμών στην ενέργεια διαμορφώνεται ένα ζοφερό περιβάλλον για την καθημερινότητα των πολιτών. Το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων λαμβάνοντας υπόψη το ράλι των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, πήρε την πρωτοβουλία και απέστειλε επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία (Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών), όπου ζητά την ανάπτυξη ενός πλαισίου μηχανισμών οικονομικής στήριξης των συμπολιτών μας που πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του προέδρου του δικτύου αναφέρεται: ««Καθώς οι τιμές στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού της Ελλάδος, αλλά και πανευρωπαϊκά, διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια σε υψηλά επίπεδα, και στο βαθμό που έκτακτα γεγονότα επηρεάζουν δυσμενώς τις τιμές στην αγορά ενέργειας, προκύπτει ο υπαρκτός κίνδυνος για την περαιτέρω αύξηση της ενεργειακής φτώχειας και των καταναλωτών που αδυνατούν να καλύψουν τις δαπάνες για θέρμανση και ηλεκτρισμό». 

(…)«Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε στη χώρα μας να εξετάζεται η δυνατότητα σύναψης διμερών συμβάσεων αγοράς και αποθήκευσης ενέργειας, μέσω των λεγόμενων «πράσινων» διμερών συμβολαίων (Power Purchase Agreements) με στόχο οι καταναλωτές ενέργειας να εξασφαλίζουν σταθερά μια εύλογη τιμή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ οι επενδυτές εξασφαλίζουν σταθερές αποδόσεις και ευκολίες στη χρηματοδότηση. 

Στη συνέχεια της επιστολής του Δικτύου, γίνεται λόγος για την χρηματοδότηση του μηχανισμού: «Για το λόγο αυτό θεωρούμε αναγκαία την ανάπτυξη ενός πλαισίου μηχανισμών οικονομικής στήριξης των τοπικών κοινωνιών του Δικτύου των Ενεργειακών Δήμων, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα σύναψης διμερών συμβάσεων αγοράς και αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ, κυρίως μεταξύ αφενός των Δήμων και προς όφελος των πολιτών υπό προϋποθέσεις, και αφετέρου των επενδυτών των μεγάλης κλίμακας έργων ΑΠΕ που σχεδιάζονται για τις περιοχές μας. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να διερευνηθεί και η δυνατότητα χρηματοδότησης ενός μηχανισμού, μεταξύ άλλων, από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου καθώς και του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, στο βαθμό που υφίστανται σχετικές προτάσεις.

Το αίτημά μας αυτό, ευθυγραμμίζεται τόσο με τις Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την ενέργεια και την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας αλλά και με τις προθέσεις των ίδιων των επενδυτών, όπως είναι ο Όμιλος ΔΕΗ, όπου στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχει τη δυνατότητα να θέσει τους όρους για μια αμοιβαία επωφελή και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση των περιοχών την οποία θα χαρακτηρίζει η αρχή της κοστοστρέφειας, συμβάλλοντας έτσι στην στήριξη των τοπικών κοινωνιών και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων».

 

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

 

  “ΠΡΟΣ:  Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα

  Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Αν. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

κ. Νίκο Παπαθανάση

Υπουργό Εσωτερικών

κ. Μαυρουδή Βορίδη

Αν. Υπουργό Εσωτερικών

κ. Στέλιο Πέτσα

Πρόεδρο ΚΕΔΕ

κ. Δημήτρη Παπαστεργίου

Πρόεδρο ΠΕΔ

κ. Γιώργο Δασταμάνη

Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

κ. Γιώργο Στάσση

 

Θέμα: Ανάπτυξη πλαισίου μηχανισμών οικονομικής στήριξης των τοπικών     κοινωνιών του Δικτύου των Ενεργειακών Δήμων

Οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας ήρθαν να προστεθούν σε εκείνες της απολιγνιτοποίησης, ασκώντας μεγάλες πιέσεις στα νοικοκυριά, και ιδίως στα πιο ευάλωτα από αυτά, των περιοχών που αντιπροσωπεύει το Δίκτυο των Ενεργειακών Δήμων. Η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας αλλά και η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης όλων των πολιτών, αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα του Δικτύου ενώ ευθυγραμμίζεται πλέον και με το εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Ένδειας του 2021.

Καθώς οι τιμές στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού της Ελλάδος, αλλά και πανευρωπαϊκά, διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια σε υψηλά επίπεδα, και στο βαθμό που έκτακτα γεγονότα επηρεάζουν δυσμενώς τις τιμές στην αγορά ενέργειας, προκύπτει ο υπαρκτός κίνδυνος για την περαιτέρω αύξηση της ενεργειακής φτώχειας και των καταναλωτών που αδυνατούν να καλύψουν τις δαπάνες για θέρμανση και ηλεκτρισμό.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε στη χώρα μας να εξετάζεται η δυνατότητα σύναψης διμερών συμβάσεων αγοράς και αποθήκευσης ενέργειας, μέσω των λεγόμενων «πράσινων» διμερών συμβολαίων (Power Purchase Agreements) με στόχο οι καταναλωτές ενέργειας να εξασφαλίζουν σταθερά μια εύλογη τιμή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ οι επενδυτές εξασφαλίζουν σταθερές αποδόσεις και ευκολίες στη χρηματοδότηση.

Πρόσφατα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει διασφαλίσει πόρους ύψους 100 εκατ. € μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με το οποίο θα χρηματοδοτήσει Δήμους για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 120 MW για την ηλεκτροδότηση 30.000 ευάλωτων νοικοκυριών. Επίσης πολλές εταιρίες και βιομηχανίες έχουν ξεκινήσει τη σύναψη διμερών συμβάσεων με παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους.

Οι περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης στήριξαν διαχρονικά την ανάπτυξη της χώρας με φθηνό ρεύμα, ενώ εξακολουθούν να αποτελούν μια σημαντική εφεδρεία σε έκτακτες περιστάσεις. Ωστόσο η μετάβαση σε καθεστώς καθαρής ενέργειας, προκειμένου να είναι κοινωνικά δίκαιη, πρέπει να εμφορείται από τις αρχές της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.

Για το λόγο αυτό θεωρούμε αναγκαία την ανάπτυξη ενός πλαισίου μηχανισμών οικονομικής στήριξης των τοπικών κοινωνιών του Δικτύου των Ενεργειακών Δήμων, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα σύναψης διμερών συμβάσεων αγοράς και αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ, κυρίως μεταξύ αφενός των Δήμων και προς όφελος των πολιτών υπό προϋποθέσεις, και αφετέρου των επενδυτών των μεγάλης κλίμακας έργων ΑΠΕ που σχεδιάζονται για τις περιοχές μας. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να διερευνηθεί και η δυνατότητα χρηματοδότησης ενός μηχανισμού, μεταξύ άλλων, από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου καθώς και του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, στο βαθμό που υφίστανται σχετικές προτάσεις.

Το αίτημά μας αυτό, ευθυγραμμίζεται τόσο με τις Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την ενέργεια και την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας αλλά και με τις προθέσεις των ίδιων των επενδυτών, όπως είναι ο Όμιλος ΔΕΗ, όπου στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχει τη δυνατότητα να θέσει τους όρους για μια αμοιβαία επωφελή και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση των περιοχών την οποία θα χαρακτηρίζει η αρχή της κοστοστρέφειας, συμβάλλοντας έτσι στην στήριξη των τοπικών κοινωνιών και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

 Με εκτίμηση

Για το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων”

 

 

 

Scroll to top