Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του «Δικτύου Ενεργειακών Δήμων» τη Δευτέρα

Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας, στις 19/12/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων» με θέμα συζήτησης τα παρακάτω:

  • Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
  • Συζήτηση και λήψη απόφασης για το άνοιγμα μεταξύ τιμής πώλησης θερμικής μονάδας από τη ΔΕΗ και τιμής χρέωσης στους καταναλωτές.
  • Επιπτώσεις από την αύξηση του εξασθενούς χρωμίου στον υδροφόρο ορίζοντα, προερχόμενο από την τέφρα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ζαμανίδης Σάββας

Scroll to top