Άνθιμος Μπιτάκης

Δήμαρχος Αμυνταίου

Είναι πολιτικός μηχανικός και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο Αμύνταιο,
διατηρώντας τεχνικό γραφείο, τα τελευταία 25 χρόνια.
Έχει διατελέσει Δήμαρχος του «Καποδιστριακού» Δήμου Φιλώτα για δύο
θητείες.
Ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε.
και επιπρόσθετα έχει υπηρετήσει τους πολίτες του Δήμου Αμυνταίου και του
Νομού Φλώρινας από διάφορες θέσεις ευθύνης.
Εκλέχθηκε Δήμαρχος Αμυνταίου στις 2 Ιουνίου 2019.

Scroll to top